S a d r z a j

 

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE. Error! Bookmark not defined.

Porez na promet Error! Bookmark not defined.

Porez na promet proizvoda. Error! Bookmark not defined.

Predmet poreza. Error! Bookmark not defined.

Izvoz proizvoda. Error! Bookmark not defined.

Snabdevanje vazduhoplova koji lete na međunarodnim linijama. Error! Bookmark not defined.

Motorna vozila. Error! Bookmark not defined.

Dalja prodaja oštećenih vozila. Error! Bookmark not defined.

Upotrebljavana motorna vozila. Error! Bookmark not defined.

Replika automobila kao novo vozilo. Error! Bookmark not defined.

Automobil za obavljanje taksi delatnosti Error! Bookmark not defined.

Uvoz motornih vozila. Error! Bookmark not defined.

Poljoprivredna oprema. Error! Bookmark not defined.

Mašina za pakovanje kiselog kupusa. Error! Bookmark not defined.

Sadni materijal Error! Bookmark not defined.

Sadnice koje se sade na teritoriji gradskih opština. Error! Bookmark not defined.

Sport Error! Bookmark not defined.

Oprema za karate sport Error! Bookmark not defined.

Uvoz medicinske opreme. Error! Bookmark not defined.

Medicinska sredstva. Error! Bookmark not defined.

Kondomi (prezervativi) Error! Bookmark not defined.

Izuzimanje od poreza. Error! Bookmark not defined.

Dalja prodaja. Error! Bookmark not defined.

Otkup žive stoke. Error! Bookmark not defined.

Reprodukcioni materijal Error! Bookmark not defined.

Prerađivačka industrija. Error! Bookmark not defined.

Pakovanje začina. Error! Bookmark not defined.

Građevinarstvo. Error! Bookmark not defined.

Izgradnja mosta. Error! Bookmark not defined.

Objekat oštećen tokom NATO agresije. Error! Bookmark not defined.

Materijal za uvođenje grejanja u postojeći objekat Error! Bookmark not defined.

Plafonsko grejanje. Error! Bookmark not defined.

Verske organizacije. Error! Bookmark not defined.

Jaja za proizvodnju pilića. Error! Bookmark not defined.

Poreski obveznik i poreska osnovica. Error! Bookmark not defined.

Prodaja odevnih predmeta. Error! Bookmark not defined.

Poreska oslobođenja. Error! Bookmark not defined.

Oprema za obavljanje delatnosti Error! Bookmark not defined.

Opremanje školskih učionica. Error! Bookmark not defined.

Kancelarije - administrativne prostorije. Error! Bookmark not defined.

Radničko odmaralište. Error! Bookmark not defined.

Kantina. Error! Bookmark not defined.

Predškolska ustanova. Error! Bookmark not defined.

Menjačnice. Error! Bookmark not defined.

Donacije po osnovu međunarodnog ugovora. Error! Bookmark not defined.

Humanitarna pomoć. Error! Bookmark not defined.

Verske organizacije. Error! Bookmark not defined.

Donacije. Error! Bookmark not defined.

Vino za verske organizacije. Error! Bookmark not defined.

Publikacije. Error! Bookmark not defined.

Udžbenici i nastavna sredstva. Error! Bookmark not defined.

Promet robe sa AP Kosovo i Metohija. Error! Bookmark not defined.

Oprema za zdravstveni centar Error! Bookmark not defined.

Porez na promet usluga. Error! Bookmark not defined.

Predmet poreza. Error! Bookmark not defined.

Usluge u prometu proizvoda na veliko. Error! Bookmark not defined.

Nabavka za proizvodno preduzeće. Error! Bookmark not defined.

Uvoz maslinki za preradu. Error! Bookmark not defined.

Aerodromske usluge. Error! Bookmark not defined.

Provizija. Error! Bookmark not defined.

Posredovanje u prodaji proizvoda ino-partnera. Error! Bookmark not defined.

Usluge u inostranstvu i izvoz. Error! Bookmark not defined.

"Lon" posao. Error! Bookmark not defined.

Refundacija telefonskih troškova. Error! Bookmark not defined.

Preupućeni telefonski razgovori ino partneru. Error! Bookmark not defined.

Reklamiranje proizvoda. Error! Bookmark not defined.

Doznaka novčanih sredstava ino partnera domaćem pravnom licu za plaćanje troškova reklamiranja  Error! Bookmark not defined.

Građevinske usluge, izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija građevinskih objekata  Error! Bookmark not defined.

Iznajmljivanje dizalice sa rukovaocem na izgradnji novog objekta. Error! Bookmark not defined.

Projektantske, geološke i geodetske usluge. Error! Bookmark not defined.

Izrada tehničke dokumentacije. Error! Bookmark not defined.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija. Error! Bookmark not defined.

Fumigacija uskladištene pšenice. Error! Bookmark not defined.

Elektroprivreda. Error! Bookmark not defined.

Tranzit električne energije. Error! Bookmark not defined.

Javna komunalna preduzeća. Error! Bookmark not defined.

Ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Error! Bookmark not defined.

Vodoprivredno preduzeće. Error! Bookmark not defined.

Pumpanje vode crpnim stanicama. Error! Bookmark not defined.

Zakup. Error! Bookmark not defined.

Povraćaj poreza javnim komunalnim preduzećima. Error! Bookmark not defined.

Javno zemljište. Error! Bookmark not defined.

Državni organi Error! Bookmark not defined.

Iznajmljivanje školskih fiskulturnih sala. Error! Bookmark not defined.

Plaćanje zakupa ulaganjem u adaptaciju prostora i kompenzacijom.. Error! Bookmark not defined.

Kreiranje i održavanje arhiva. Error! Bookmark not defined.

Obrazovanje. Error! Bookmark not defined.

Školarina za poslediplomske studije. Error! Bookmark not defined.

Zdravstvena delatnost Error! Bookmark not defined.

Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika. Error! Bookmark not defined.

Kulturno zabavni program, koncerti i pozorišne predstave. Error! Bookmark not defined.

Ustupanje prava prikazivanja filmova i serija. Error! Bookmark not defined.

Advokatska usluga. Error! Bookmark not defined.

Sudska taksa. Error! Bookmark not defined.

Primanja članova Upravnog i Nadzornog odbora, poslanika, odbornika, sudija, porotnika, sudskih tumača i veštaka  Error! Bookmark not defined.

Verske organizacije. Error! Bookmark not defined.

Poreski obveznik i poreska osnovica. Error! Bookmark not defined.

Priređivanje igara na sreću. Error! Bookmark not defined.

Poreska oslobođenja. Error! Bookmark not defined.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica. Error! Bookmark not defined.

Fiskalne kase. Error! Bookmark not defined.

Evidencija o licima kojima je vlada republike srbije dala saglasnost za stavljanje fiskalnih kasa u promet Error! Bookmark not defined.

 

MINISTARSTVO ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE. Error! Bookmark not defined.

Radni odnosi Error! Bookmark not defined.

Zasnivanje radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Primena propisa o radnim odnosima. Error! Bookmark not defined.

Zakon o udruženom radu. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o radu. Error! Bookmark not defined.

Jezik Ugovora o radu. Error! Bookmark not defined.

Obaveza zaposlenog da se stručno osposobi Error! Bookmark not defined.

Ugovor o radu pod izmenjenim uslovima. Error! Bookmark not defined.

Ovlašćena lica za zaključivanje ugovora o radu pod izmenjenim uslovima. Error! Bookmark not defined.

Radni odnos zasnovan rešenjem po starom Zakonu. Error! Bookmark not defined.

Premeštaj zaposlenog na druge poslove. Error! Bookmark not defined.

Premeštaj zaposlenog na rad kod drugog poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Radni odnos na određeno vreme. Error! Bookmark not defined.

Privremeni i povremeni poslovi Error! Bookmark not defined.

Zdravstvena delatnost Error! Bookmark not defined.

Direktor javnog preduzeća. Error! Bookmark not defined.

Volonterski rad. Error! Bookmark not defined.

Zapošljavanje penzionera. Error! Bookmark not defined.

Radno angažovanje. Error! Bookmark not defined.

Privremeni i povremeni poslovi i ugovor o delu. Error! Bookmark not defined.

Dopunski rad. Error! Bookmark not defined.

Radno vreme. Error! Bookmark not defined.

Prekovremeni rad i preraspodela radnog vremena. Error! Bookmark not defined.

Službeni put Error! Bookmark not defined.

Praznici Error! Bookmark not defined.

Neradni dani za praznike. Error! Bookmark not defined.

Odmori i odsustva. Error! Bookmark not defined.

Godišnji odmor Error! Bookmark not defined.

Dužina godišnjeg odmora. Error! Bookmark not defined.

Korišćenje godišnjeg odmora u delovima. Error! Bookmark not defined.

Neiskorišćen godišnji odmor Error! Bookmark not defined.

Godišnji odmor posle porodiljskog odsustva. Error! Bookmark not defined.

Mirovanje radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Vršilac dužnosti upravnika muzeja. Error! Bookmark not defined.

Vraćanje na rad zaposlenog kome je mirovao radni odnos. Error! Bookmark not defined.

Zaštita zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta. Error! Bookmark not defined.

Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta. Error! Bookmark not defined.

Obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad. Error! Bookmark not defined.

Sumnja u opravdanost odsustvovanja sa rada. Error! Bookmark not defined.

Kontrola opravdanosti odsustvovanja sa rada. Error! Bookmark not defined.

Zabrana otkaza. Error! Bookmark not defined.

Zaposlena za vreme trudnoće. Error! Bookmark not defined.

Zarada, naknada zarade i druga primanja. Error! Bookmark not defined.

Uvećana zarada. Error! Bookmark not defined.

"Minuli rad" Error! Bookmark not defined.

Poseban staž žene koja rodi treće dete. Error! Bookmark not defined.

Javne službe i državni organi Error! Bookmark not defined.

Produženo osiguranje i obavljanje poljoprivredne delatnosti Error! Bookmark not defined.

Samostalna delatnost Error! Bookmark not defined.

Smenski rad. Error! Bookmark not defined.

Rad na dan državnog praznika. Error! Bookmark not defined.

Rad na dan verskog praznika. Error! Bookmark not defined.

Zarada i zajam zaposlenom.. Error! Bookmark not defined.

Zajam zaposlenom za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika. Error! Bookmark not defined.

Minimalna zarada. Error! Bookmark not defined.

Isplata razlike zarade. Error! Bookmark not defined.

Jubilarne nagrade. Error! Bookmark not defined.

Ustanove kulture. Error! Bookmark not defined.

Primanja po osnovu ishrane u toku rada. Error! Bookmark not defined.

Troškovi prevoza zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Fond solidarnosti Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade. Error! Bookmark not defined.

Prekid rada bez krivice zaposlenog. Error! Bookmark not defined.

Bolovanje. Error! Bookmark not defined.

Prestanak radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Nastavak rada na osnovu sporazuma poslodavca i zaposlenog. Error! Bookmark not defined.

Gubitak poslovne sposobnosti Error! Bookmark not defined.

Otkaz od strane poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Prestanak potrebe za radom zaposlenog. Error! Bookmark not defined.

Otpremnina. Error! Bookmark not defined.

Prestanak potrebe za obavljanjem određenog posla. Error! Bookmark not defined.

Zaposleni koji ispunjava uslove za penziju. Error! Bookmark not defined.

Zaposleni koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju. Error! Bookmark not defined.

Višak zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje viška zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Preduzeće sa manje od 50 zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Prava zaposlenih posle otkaza i isplate otpremnine. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o radu pod izmenjenim uslovima. Error! Bookmark not defined.

Zabrana konkurencije. Error! Bookmark not defined.

Povreda radne obaveze. Error! Bookmark not defined.

Krivično delo na radu. Error! Bookmark not defined.

Udaljenje zaposlenog sa rada. Error! Bookmark not defined.

Zaposleni u pritvoru. Error! Bookmark not defined.

Otpremnina. Error! Bookmark not defined.

Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Dostavljanje rešenja zaposlenom.. Error! Bookmark not defined.

Radni spor Error! Bookmark not defined.

Staž osiguranja. Error! Bookmark not defined.

Privremeni i povremeni poslovi Error! Bookmark not defined.

Upis staža u radnu knjižicu. Error! Bookmark not defined.

Radna knjižica. Error! Bookmark not defined.

Radna knjižica raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Error! Bookmark not defined.

Druga radna knjižica. Error! Bookmark not defined.

Upisivanje podataka u radnu knjižicu. Error! Bookmark not defined.

Sertifikati o završenoj obuci, kursu ili licenci Error! Bookmark not defined.

Zaključivanje radne knjižice. Error! Bookmark not defined.

Vraćanje radne knjižice zaposlenom.. Error! Bookmark not defined.

Sindikat Error! Bookmark not defined.

Članstvo u sindikatu. Error! Bookmark not defined.

Posebna zaštita predstavnika organizacije sindikata. Error! Bookmark not defined.

Kolektivni ugovori Error! Bookmark not defined.

Zaključivanje kolektivnog ugovora. Error! Bookmark not defined.

Arbitraža. Error! Bookmark not defined.

Pojedinačni kolektivni ugovor Error! Bookmark not defined.

Javno preduzeće. Error! Bookmark not defined.

Arbitraža. Error! Bookmark not defined.

Štrajk. Error! Bookmark not defined.

Obezbeđenje minimuma procesa rada. Error! Bookmark not defined.

Zarada zaposlenih u štrajku. Error! Bookmark not defined.

Angažovanje zaposlenih drugog preduzeća za vreme štrajka. Error! Bookmark not defined.

Proširenje štrajkačkih zahteva u toku štrajka. Error! Bookmark not defined.

Penzijsko i invalidsko osiguranje. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje i unošenje u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada,

odnosno osnovica osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za 2003. godinu

Novi obrasci prijava M-4 i M-4k. Error! Bookmark not defined.

І OSIGURANICI ZAPOSLENI IZ ČLANA 11.  TAČKE 1)-4), 6) I 8) Error! Bookmark not defined.

II OSIGURANICI ZALOSLENI IZ ČLANA 11.  TAČKA 5) ZAKONA. Error! Bookmark not defined.

ІІІ OSIGURANICI-ZAPOSLEHI IZ ČLANA 11.  TAČKA 7) ZAKONA. Error! Bookmark not defined.

ІV OSIGURANICI-ZAPOSLENI IZ ČLANA 11.  TAČKA 9) I 10) ZAKONA. Error! Bookmark not defined.

V OSIGURANICI - ZAPOSLENI IZ ČLANA 11.  TAČKA 11) ZAKONA. Error! Bookmark not defined.

VI OSIGURANICI IZ ČLANA 15. ZAKONA. Error! Bookmark not defined.

VII NOVČANE NAKNADE PO OSNOVU PREOSTALE RADNE SPOSOBNOSTI Error! Bookmark not defined.